Vanilla Passionfruit Caprioska

MRDC vanilla vodka, passionfruit, lime.